Huisartsenpraktijk Meijers & Mazure is geopend op:
08:00u - 17:00u Woensdag na 12 uur gesloten
Telefoonnummer:
024-6778955
Telefoonnummer: 024-6778955
Geopend op: 08:00u - 17:00u Woensdag na 12 uur gesloten

Praktijkondersteuner GGZ

De praktijkondersteuner van de huisarts voor geestelijke gezondheidszorg (POH GGZ) is een medewerker in uw praktijk die gespecialiseerd is in de geestelijke gezondheidszorg. De POH GGZ heeft veel kennis en ervaring opgedaan in de GGZ en werkt nauw samen met de huisarts.

U kunt eigenlijk voor alle mentale en psychische klachten bij de POH GGZ terecht bv; somberheid, angst, stress, rouw enz. Samen met de POH GGZ brengt u, uw klachten in kaart. Er wordt voorlichting gegeven over uw klachten, gezocht naar oorzaken en nagedacht  over oplossingen. Vaak kunnen die oplossingen in de praktijk al worden toegepast onder begeleiding van de POH GGZ. Lukt dat niet, dan denkt de POH GGZ met u mee over een mogelijke verwijzing. Er kan ook nazorg worden geboden na een behandeling in de GGZ.

De huisarts verwijst u door naar de POH GGZ. U kunt de huisarts ook vragen om een verwijzing. De POH GGZ heeft geheimhoudingsplicht. Er is samenwerking met andere hulp- en zorgverleners in de omgeving. Indien gewenst of nodig kan de POH GGZ een rol spelen bij een doorverwijzing naar 1 van deze deskundige, uiteraard alleen met uw toestemming.

POH GGZ in onze praktijk is: 

Auke van de Berg