Huisartsenpraktijk Meijers & Mazure is geopend op:
08:00u - 17:00u Woensdag na 12 uur gesloten
Telefoonnummer:
024-6778955
Telefoonnummer: 024-6778955
Geopend op: 08:00u - 17:00u Woensdag na 12 uur gesloten

Elektronisch Patienten dossier

Voor een goede en veilige zorg is het belangrijk dat uw behandelaar beschikt over uw medicatiegegevens en de huisartsenpost over een samenvatting van het huisartsendossier. Zeker in spoedsituaties.

Uw huisarts en uw apotheker zijn bij wet verplicht u toestemming te vragen om uw medische gegevens elektronisch te delen met andere hulpverleners. U kunt op onderstaande website formulieren downloaden om toestemming te verlenen. Dezelfde formulieren kunt u gebruiken wanneer u ervoor kiest eerder verleende toestemming in te trekken. Nadat u de formulieren heeft ingevuld, kunt u deze inleveren bij uw huisarts en de apotheek waar u uw medicatie haalt.

www.ikgeeftoestemming.nl